Năm Mới Linh Trình Mới

“Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa” Thi Thiên 143:8 Năm 2018 đã qua đi, chúng ta đánh mất biết bao cơ…

Continue reading

Bước đi với Tin Lành

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Bọn chăn…

Continue reading

Lời Tiên Tri Về Chúa Giáng Sinh

Sự việc Chúa Giêxu giáng trần là một sự kiện lịch sử không ai chối cãi được. Hơn thế nữa, sự việc Chúa Giê-xu giáng sinh làm người đã thay đổi bao nhiêu cuộc đời và đó là những bằng chứng hùng hồn nhất về sự kiện lịch sử trọng…

Continue reading

Thần Lẽ Thật

Quan Tổng đốc Phi-lát rất gần với Lẽ thật nhưng ông không nhận biết Lẽ thật. Phi-lát bỏ qua cơ hội duy nhất để tiếp nhận Lẽ thật bởi ông “khinh thường lẽ thật, hỏi nhưng chẳng hề quan tâm.” Về sau Phi-lát cuồng quẩn tự tử chết khi ông…

Continue reading

Các Mối Quan Hệ Trong Gia Đình

Nhân Ngày Hiếu Kính cha mẹ, chúng ta cùng nhau suy gẫm về Lời Chúa dạy về bổn phận trong các mối quan hệ trong gia đình Cơ Đốc. BỔN PHẬN VỢ CHỒNG “Trong gia đình, vợ phải tùng phục chồng theo đúng bổn phận của người tin Chúa. Chồng…

Continue reading

THẦN LẼ THẬT

“Khi Thần Lẽ Thật đến, Ngài sẽ dạy cho các con biết chân lý toàn diện”. Giăng 16:13 BDY Trong những ngày gần đây Hội Thánh Chúa khắp nơi từ Bắc chí Nam đều lấy làm bức xúc khó chịu về ngôn ngữ truyền thông nói về tà đạo “Hội…

Continue reading

Năng lực Tin Lành

“Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin nầy…

Continue reading