Con Thánh Giáng Trần

Chương trình của Đức Chúa Trời
Ngài sai Thiên sứ tìm người báo tin
Thiên sứ hiện đến thình lình
Nhà người thiếu nữ đồng trinh chưa chồng
Thiên sứ không nói dài dòng
Báo ngay tin Đấng Hai Nhi giáng trần
Hỡi người thiếu nữ được ơn
Mừng ngươi được chọn sanh con cho Ngài
Hôm nay ngươi sẽ hoài thai
Sanh ra Con thánh tên Ngài Giê-xu
Ma-ri nghe nói trầm tư
Làm sao có được chuyện như thế này?
Thiên sứ cho biết như vầy
Thánh Linh của Chúa phủ đầy trên ngươi
Sanh ra con của Chúa Trời
Ma-ri nghe rõ thì lòng ước ao
Không kịp xin ý người nào
Nhận ngay ơn Chúa đã giao cho mình
Ma-ri chấp nhận hy sinh
Mối tình Giô-sép cùng mình tiêu tan
Chưa chồng mà lại có mang
Luật pháp Do Thái xử càng nặng hơn
Tà dâm, thất tiết chẳng tha
Bị đem ném đá giữa nơi công đường
Còn ông Giô-sép phân vân
Công khai ly dị lỗi phần Ma-ri?
Ngày đêm luôn cứ nghĩ suy
Ông không muốn để Ma-ri bị hình
Giô-sép muốn giữ vẹn tình
Nghĩ suy cách tốt giúp nàng Ma-ri
Giô-sép bản tánh nhu mì
Chi bằng để nhẹm cứu người vợ yêu
Giô-sép toan tính chưa xong
Thiếp đi trong mộng ông mơ thấy rằng
Thiên sứ hiện đến giải trần
Ngươi đừng ngại cưới Ma-ri vợ mình
Bào thai bởi Đức Thánh Linh
Để cho Con thánh giáng sinh xuống trần
Sự vui mừng lớn muôn dân
Cứu chuộc những kẻ xưng tin nhận Ngài
Giô-sép thức giấc làm ngay
Đem vợ về ở không hề gần nhau
Đến khi con trẻ sanh ra
Đặt tên Ấu Chúa EM-MA-NU-ÊL.
NVB 12.2018
(Lu-ca. 1: 26-38 ; Ma-thi-ơ:1:18-25)

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.