Sự Vui Mừng Lớn Cho Kẻ Có Tấm Lòng

Trong đêm Chúa Giê-xu giáng trần, thiên sứ hát bài đồng ca và có lời thiên sứ rao báo cho nhân loại biết rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.” (Lu-ca 2:10).
Sự vui mừng lớn đến với thế gian nhưng chỉ những ai có tấm lòng tìm kiếm Hài Nhi Giê-xu giáng thế mới gặp được Ngài.

1. Ông chủ quán: Người chủ quán trọ, nơi gia đình Giô-sép dừng chân vì đến ngày Ma-ri sanh hạ. Chủ quán trọ là người có cơ hội đầu tiên để tiếp đón Chúa Giê-xu nhưng ông không gặp được Chúa Giê-xu. Vị chủ quán trọ đang quan tâm đến những vị khách sang trọng, những người thuộc dòng dõi nhà Đa-vít đều đổ về thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem để khai tên mình vào sổ theo lệnh truyền của Sê-sa Au-gút-tơ, lập sổ dân trong cả thiên hạ. Chủ quán quan tâm đến cơ hội hái ra tiền bởi các quán trọ ít ỏi trong thành đều trở nên quá tải, ông có thể “làm giá” với các vị khách sang trọng này. Tấm lòng của chủ quán đang hướng đến tiền bạc, lợi lộc nên không còn chỗ để quan tâm đến vợ chồng thợ mộc nghèo khó Giô-sép – Ma-ri và càng không quan tâm đến Hài Nhi Giê-xu. Chỗ mà ông có thể tận dụng để thu thêm vài đồng bạc lẻ là “chuồng chiên”. Vì vậy, ông thu xếp cho Ma-ri sanh hạ nơi ấy. Người chủ quán trọ đánh mất cơ hội quí nhất trong đời nên mãi mãi ông cũng không thể gặp lại Chúa Giê-xu.


2. Các gã mục đồng: Mục đồng là những người nghèo đi chăn chiên. Họ thả chiên ra khỏi ràng chiên vào đầu mùa xuân, họ theo chiên từ đồng cỏ này đến đồng cỏ khác đôi khi rất xa nhà, mãi đến mùa Đông họ mới cho chiên trở lại ràng chiên để nghỉ đông. Đêm xuống, họ dựng lều tạm và nghỉ qua đêm cùng đàn chiên; họ chia nhau thức đêm canh giữ cho đàn chiên an toàn trước muông sói, kẻ trộm cướp. Thiên sứ báo tin cho mấy gã chăn chiên trước. Họ vui mừng mà nói với nhau rằng: “Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay.” (Lu-ca 2:15). Họ đến, thấy Ma-ri, Giô-sép và con trẻ nằm trong máng cỏ. “Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.” (Lu-ca 2:20). Người nghèo dễ gặp Chúa hơn người giàu (lạc đà chui qua lỗ kim). Chúa Giê-xu đến thế gian này trước hết Ngài đến với tội nhân là người nghèo (Lu-ca 4:18).

3. Các nhà thông thái: Họ được gọi là những bác sỹ, không phải họ làm nghề thầy thuốc nhưng theo chữ Hán Nôm có nghĩa là người học rộng hiểu nhiều, bác thông cổ kim. Họ đến từ nước Ba Tư, quê hương của những thần thoại, chiêm tinh, bói khoa nên họ nhìn ngôi sao lạ thường xuất hiện trên bầu trời thì biết rằng có một vị Vua dân Giu-đa vừa mới ra đời. Ngôi sao báo hiệu sáng chói dục lòng họ cất công đi tìm vị Vua mới. Đức Chúa Trời cho ngôi sao dẫn đường họ đi, cho phép họ lạc vào cung vua Hê-rốt để qua đó Hê-rốt cũng biết được Vua dân Giu-đa vừa mới sinh ra. Họ vượt chặn đường khoảng 700 dặm, mang theo lễ vật vàng, nhũ hương, một dược để ra mắt vị Vua mới ra đời. Họ là những nhà thông thái, khôn ngoan, hết lòng tìm kiếm Chúa Giê-xu nên họ gặp được Ngài, sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài.
4. Vua Hê-rốt và các nhà thông giáo: Vua Hê-rốt mong muốn được gặp Hài Nhi Giê-xu nhưng không phải để thờ lạy mà để giết Ngài để bảo vệ ngôi vua của mình, cho dù bấy giờ Hê-rốt đại đế đã già rồi. Các nhà thông giáo cũng là những người thông thái nhưng không khôn ngoan, không có tấm lòng tìm kiếm Chúa. Họ vẫn biết Vua dân Giu-đa sẽ hạ sanh tại Bết-lê-hem nhưng họ không quan tâm tìm kiếm Chúa. Vua Hê-rốt và các nhà thông giáo không thể gặp được Hài Nhi Giê-xu.
5. Cả dân thành Đa-vít đều bối rối: Họ ngày đêm trông chờ Đấng Mê-si-a, nhưng khi nghe tin Đấng ấy đến thì họ trở nên bối rối. Họ bất an vì phải lựa chọn giữa vua cũ và Vua mới. Họ bất an vì cuộc sống yên bình của họ rồi đây sẽ bị xáo trộn bởi tranh chiến giữa vua cũ, Vua mới? … Ngày nay, Chúa Cứu Thế Giê-xu không còn mặc lấy thân xác con người để Ngài ở gần chúng ta nhưng Ngài luôn ở cạnh chúng ta và ở trong chúng ta. Người khôn ngoan, thông thái là người kinh sợ Đức Giê-hô-va (Thi 111:10; Châm 1:7). Kinh Thánh là Lời Lẽ Thật của Đức Chúa Trời sẽ dẫn người khôn ngoan, thông sáng vào con đường sự sống đời đời. Amen.

Hoa Học Trò.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.